آموزش آنلاین ویدیویی، مهارت برای اشتغال | استادیار

آموزش‌های کاربردی از حرفه‌ای‌ها

۶۶۶,۵۰۰

نفر ثبت‌نام در دوره

۳,۷۸۵

عدد دروه آموزشی

۵۲۹,۸۸۴

دقیقه آموزش کاربردی

جدیدترین دوره های آموزش طراحی وب

34%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
390,000 تومان
13
390,000 تومان
50%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
190,000 تومان
2
190,000 تومان
70%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
1,050,000 تومان
7
1,050,000 تومان
70%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
750,000 تومان
0
750,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان
0
300,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
99,000 تومان
0
99,000 تومان

فرصت باقی مانده به ثبت نام دوره وب مستران هوشمند 11

ثبت نام زود هنگام!

جدیدترین دوره های آموزش گرافیک

34%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
390,000 تومان
13
390,000 تومان
50%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
190,000 تومان
2
190,000 تومان
70%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
1,050,000 تومان
7
1,050,000 تومان
70%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
750,000 تومان
0
750,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان
0
300,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
99,000 تومان
0
99,000 تومان