دوره های آکادمی میریونسی

وقتی شجاعانه تصمیم میگیری متفاوت از همه گذشته ات اقدام کنی، قطعاً نتیجه متفاوت میگیری

کتاب DNA موفقیت

25 ژن برای موفقیت، شادی و ثروت بیشتر در زندگی که افراد فوق موفق از آن برخوردارند.

توضیح: بگذارید شگفتی این کتاب را در همین ابتدا برای شما آشکار کنم، همین که شروع به مطالعه این کتاب می کنید، به طرز عجیبی وقایع بیرونی زندگی شما تغییر می‌کند! شاید کسی که مدتها منتظرش بودید با شما تماس بگیرد، یا یک گره کور که سالیان دراز در زندگی شما افتاده باز شود، شاید آن فرصت شغلی، آن قرارداد بزرگ و یا آن خواسته قلبی که منتظرش بودید، به طرز عجیبی رقم بخورد. لطفا جا نخورید، چرا که حقیقت فلسفی این کتاب بر همین اساس است که، تغییراتِ کوچک دنیای درونتان، تغییراتِ بزرگ دنیای بیرونتان را رقم می‌زند.

نویسنده: مهندس سید محمدسعید میریونسی
تعداد صفحات: 128 صفحه
قیمت: 29 هزار تومان

ما در آکادمی میریونسی بر این باور هستیم که برنده‌ها ساخته تغییرند نه تقدیرو دقیقا میزان مسئولیت‌پذیری ما زندگیمان را می‌سازد