نیروی برتر

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ همیشه برایم‌ جای سوال بوده که چگونه ممکن است، بعضی افراد به راحتی…
0
300,000 تومان